Intake

In een eerste gesprek, telefonisch of live, maken we kennis, onderzoeken we of ik je verder kan helpen en of je een klik ervaart.

Daarna volgt een intake waarin we helder proberen te krijgen waar jij aan wil werken. Daarbij stellen we een behandelovereenkomst op die leidend is voor de vervolggesprekken.

Traject

Gesprekken duren 1 – 1,5 uur en kunnen wekelijks tot maandelijks plaatsvinden, afhankelijk van wat jij fijn vindt. Hoe lang een traject duurt, is verschillend. We evalueren regelmatig de behandeldoelen en bepalen dan of en hoe we doorgaan met het traject of dat we richting afronding gaan.

Gemiddeld bestaat een traject uit 10-15 sessies.

Tarief

Een sessie van een uur kost € 75,- (BTW-vrij). De gesprekken worden gedeeltelijk vergoed vanuit een aanvullende verzekering. Kijk je polis erop na: Integratieve therapie valt onder alternatieve of complementaire psychosociale therapie.

Vaak willen werkgevers ook mee betalen aan persoonlijke therapie of coaching. Ook je kerkelijke gemeente kun je vragen om financiële ondersteuning. Ga hierover dus zeker het gesprek aan.

Voor studenten geldt een gereduceerd tarief.

Zakelijk hanteer ik een ander tarief.

Is de prijs een belemmering voor je? Neem contact met me op, dan kijken we wat er mogelijk is.

Privacy & Klachten

Als coach en therapeut heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) en ben ik wettelijk verplicht om een dossier bij te houden van de behandeling. In het dossier worden gegevens opgenomen die voor de therapie noodzakelijk zijn. Ik ga zorgvuldig om met jouw persoonlijke en medische gegevens en zorg ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Als therapeut ben ik aangesloten bij de VIT, een beroepsvereniging voor therapeuten in de geestelijke gezondheidszorg. Zie vit-therapeuten.nl. Mijn VIT-registratienummer is 891.23.A. Daarnaast ben ik ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ), licentienummer 230430R.

Mocht je ontevreden zijn dan hoor ik dat natuurlijk het liefst van jou zelf. Ik hoop dat wij het samen in een gesprek kunnen oplossen. Komen we er samen niet uit, dan kun je contact opnemen met mijn beroepsvereniging (vit-therapeuten.nl). Daar kun je een beroep doen op een klachtenfunctionaris zoals voorgeschreven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij de geschillencommissie van de SCAG.