Intake

In een vrijblijvend eerste gesprek, telefonisch of live, maken we kennis, onderzoeken we of ik je verder kan helpen en of je een klik ervaart.

Daarna volgt een intake waarin we helder proberen te krijgen waar jij aan wil werken. Daarbij stellen we een behandelovereenkomst op die leidend is voor de vervolggesprekken.

Traject

Gesprekken duren 1 – 1,5 uur en kunnen wekelijks tot maandelijks plaatsvinden, afhankelijk van wat jij fijn vindt. Hoe lang een traject duurt, is verschillend. Na elke 5 gesprekken evalueren we of we doorgaan met het traject of het gaan afronden.

Gemiddeld bestaat een traject uit 8-15 sessies.

Tarief

Een sessie van een uur kost € 55,- (BTW-vrij). De gesprekken worden niet vergoed door de zorgverzekering. Vaak willen werkgevers wel mee betalen aan persoonlijke therapie of coaching. Ga hierover dus zeker het gesprek aan met je werkgever.

Voor studenten geldt een gereduceerd tarief.

Is de prijs een belemmering voor je? Neem contact met me op, dan kijken we wat er mogelijk is.

Privacy & Klachten

Als coach en therapeut heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) en ben ik wettelijk verplicht om een dossier bij te houden van de behandeling. In het dossier worden gegevens opgenomen die voor de therapie noodzakelijk zijn. Ik ga zorgvuldig om met jouw persoonlijke en medische gegevens en zorg ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Als therapeut i.o. ben ik als studentlid aangesloten bij het NVPA, een beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten. Zie www.nvpa.org.

Mocht je ontevreden zijn dan hoor ik dat natuurlijk het liefst van jou zelf. Ik hoop dat wij het samen in een gesprek kunnen oplossen. Komen we er samen niet uit, dan kun je contact opnemen met mijn beroepsvereniging (www.nvpa.org). Daar kun je een beroep doen op een klachtenfunctionaris zoals voorgeschreven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij de geschillencommissie van de SCAG.