Werkwijze

Loop je rond met de vraag of je een coach of therapeut nodig hebt, of het wel ècht nodig is en of nu het juiste moment is? Het kan helpen om dit samen te onderzoeken in een vrijblijvend gesprek. Dat je het nog niet allemaal weet, is niet erg.

Misschien vraag je je af wat het verschil is tussen coaching en therapie. Coaching geeft je nieuwe inzichten en helpt je ontdekken hoe jij wil leven. Je wordt je bewust van patronen die niet helpend zijn en leert nieuwe vaardigheden aan. Coaching is meer gericht op het heden en de toekomst en iets minder op het verleden.

Soms lukt het onvoldoende om anders te gaan leven, omdat je merkt dat bewust of onbewust patronen uit het verleden je belemmeren om verder te komen. Therapie is dan een helpende vorm om deze patronen te onderzoeken. We werken daarin toe naar innerlijke heling en herstel om van daaruit dingen anders aan te kunnen pakken.

Vaak gaan coaching en therapie hand in hand en is het onderscheid niet zo duidelijk. Je hoeft vooraf niet te weten of je een coach of een therapeut nodig hebt. Dat komt vanzelf wel naar boven tijdens het traject.

Integratieve benadering

Een integratieve benadering houdt in dat je als mens in zijn totaliteit wordt gezien waarbij zowel de geestelijke, lichamelijke, psychische als sociale dimensie aandacht krijgen. Jij staat als cliënt centraal en niet een bepaalde methode. Ik integreer aspecten uit verschillende psychologische stromingen die passend zijn voor jouw proces, zoals ervaringsgerichte therapie en cognitieve gedragstherapie en pas interventies toe als EMDR en imaginaire rescripting. We werken toe naar integratie van de verschillende kanten in jou, zodat je vrijheid ervaart om te leven & ZIJN wie jij bent.

Doelgroep

Ik bied coaching en therapie aan (jong)volwassen mannen en vrouwen vanaf 18 jaar. Voor christenen bied ik christelijke integratieve coaching & therapie. Desgewenst integreer ik interventies in het traject waarbij het geloof een centrale rol speelt. Zowel christenen als mensen die daar niet zoveel mee hebben, zijn van harte welkom.